Política de Privacitat - Seguros en Valencia, Seguros en Paterna

Política de Privacitat

Totes les referències a PEDRO ASSEGURANCES aparegudes a la web fan referència a la persona física de PEDRO JESÚS PACHECO PARADA.

POP UP COOKIES

Aquest lloc utilitza cookies per facilitar i millorar la navegació. Pot també configurar el seu navegador per rebutjar aquestes cookies, podent limitar-se a la navegació i serveis del lloc web. Si no modifica està opció, consent la utilització de les cookies d’aquest lloc web. Si vostè omet aquest avís però contínua navegant per la web entenem que accepta tàcitament aquesta política de cookies. Pot consultar la informació sobre l’ús de les cookies en política de privacitat (afegir enllaç).

Dret d’Informació

Si l’usuari decideix registrar-se en PEDRO JESUS PACHECO PARADA, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats i finalitats als quals està destinat el lloc web.
A tals efectes es requereix que els usuaris emplenin un formulari electrònic, la qual cosa comporta facilitar dades de caràcter personal necessaris per a les funcions i finalitats descrites. El tractament de les dades dels usuaris està enfocat a la consecució d’aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert.
Les dades que faciliti l’usuari seran incorporats en un fitxer registrat en l’Agència de Protecció de Dades, del que és titular PEDRO JESUS PACHECO PARADA.

Consentiment de l’Usuari

En proporcionar-nos les seves dades de caràcter personal, Un. consent el tractament d’aquestes dades per PEDRO JESUS PACHECO PARADA en els termes de la present política de protecció de dades.

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD), PEDRO JESUS PACHECO PARADA li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de PEDRO JESUS PACHECO PARADA, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis i donar-los tràmit, i proporcionar-li a l’usuari un servei eficient en el desenvolupament del seu negoci

PEDRO JESUS PACHECO PARADA podrà enviar-li missatges de correu relacionats amb els seus serveis, segons les dades facilitades. No obstant això, si Vostè no desitja que PEDRO JESUS PACHECO PARADA li enviï informació preguem el comuniqui a l’adreça de correu que figura en el paràgraf següent.
Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia corredoria, dirigint-se a c/ Enginyer Escolano, nº 10 46980 Paterna (València) en els termes establerts en la LPD.

Cookies i IPs

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

PEDRO JESUS PACHECO PARADA compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.
El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Uso de cookies

Este sitio utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Puede también configurar su navegador para rechazar estas cookies, pudiendo limitarse a la navegación y servicios del sitio web. Si no modifica está opción, consiente la utilización de las cookies de este sitio web. Si usted omite este aviso pero continua navegando por la web entendemos que acepta tácitamente dicha política de cookies. Puede consultar la información sobre el uso de las cookies en política de privacidad. política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies